Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Prom a Mwy 2018


Summary (optional)
Mae Prom a Mwy'n ddigwyddiad i’r teulu a gynhelir ddydd Sadwrn, 12 Mai 2018 ar bromenâd Bae Colwyn.
start content

Logo Prom a Mwy 2018Mae gan Prom a Mwy lawer o weithgareddau AM DDIM i ddiddanu’r teulu. Bydd hefyd ffair i bawb sy’n hoffi sgrechian, stondinau i’r rheiny sy’n mwynhau siopa, adloniant i bawb, ac wrth gwrs byddwn yn gwneud y gorau o’n traeth hyfryd.

Bydd ein holl stondinau, elusennau ac arddangoswyr o amgylch y safle, gydag amrywiaeth eang o ddanteithion blasus, addurniadau i’r ardd, recriwtio i’r fyddin, gemwaith wedi’i bersonoli a mwy. Os oes unrhyw fasnachwyr, arddangoswyr neu elusennau a fyddai’n dymuno gwneud cais am le eleni, gallwch gael mwy o wybodaeth ar http://promxtra.co.uk/cy/traders. Llenwch a dychwelwch y ffurflen gais at promamwy@conwy.gov.uk erbyn dydd Gwener, 23 Mawrth 2018.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau, dilynwch ni ar Facebook @digwyddiadauconwy a Twitter @digwyddiadconwy gan gynnwys y newyddion diweddaraf am Prom a Mwy gan fod gennym fwy o weithgareddau i’w cyhoeddi!

Prom a Mwy 2018

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy