Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

BBC Proms yn y Parc


Summary (optional)
Mae BBC Proms yn y Parc yn dychwelyd i Fae Colwyn fis Medi eleni.
start content

BBC Proms yn y Parc

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar y cyd â BBC Wales yn dod â gwledd o gerddoriaeth fyw i Stadiwm ZipWorld yn y dref fel rhan o ddathliad ledled y DU o Noson Olaf y Proms 2018.

Daeth y digwyddiad awyr agored blynyddol hwn i Sir Conwy am y tro cyntaf yn 2016, gan ddenu miloedd o bobl. Mae croeso i bobl ddod â phicnic a baneri i’r digwyddiad teuluol hwn i fwynhau noson o gerddoriaeth, tân gwyllt a hwyl.

Bydd Cerddorfa Genedlaethol y BBC a Chorws Cymru unwaith eto yn ymddangos yn Stadiwm Zipworld ddydd Sadwrn 8 Medi 2018. Nid yw gwesteion arbennig eleni wedi’u cyhoeddi eto, ond yn 2016, gwelsom Tony Hadley, Amy Wadge, sy’n byw yng Nghymru ac sydd wedi ennill gwobr Grammy, a’r tenor Cymraeg, Wynne Evans.

Dywedodd y Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet yr Economi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Rydyn ni wrth ein bodd o groesawu BBC Proms yn y Parc yn ôl i Fae Colwyn a 'dw i'n gyffrous o weld digwyddiad mawr arall wedi’i sicrhau ar gyfer Stadiwm Zipworld. Mae digwyddiadau yn hynod o bwysig i Sir Conwy gan eu bod yn darparu gwerth economaidd sylweddol i lawer o’n busnesau bach. Mae partneriaethau gyda’r BBC yn helpu i greu’r amgylchedd cywir ar gyfer digwyddiadau gyda’r gorau yn y byd fel BBC Proms. Ni fydd y rhai a ddaeth i'r Proms yn ôl yn 2016 angen anogaeth i ddod, ond rwy’n annog y rhai nad ydynt wedi profi’r digwyddiad gwych hwn i ymuno â ni. 'Chewch chi ddim eich siomi.”   

Bydd tocynnau ar werth ddydd Sadwrn 12 Mai 2018 a byddant ar gael o Venue Cymru, Llandudno, www.venuecymru.co.uk neu 01492 872000 ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar www.bbc.co.uk/promsinthepark.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy