Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau BBC Proms yn y Parc Katherine Jenkins OBE i berfformio yn Proms yn y Parc BBC Cymru Wales ym Mae Colwyn

Katherine Jenkins OBE i berfformio yn Proms yn y Parc BBC Cymru Wales ym Mae Colwyn


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch iawn bod BBC Cymru Wales wedi cyhoeddi y bydd Katherine Jenkins OBE yn perfformio yn Proms yn y Parc Bae Colwyn eleni.
start content

BBC Proms yn y Parc

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch iawn bod BBC Cymru Wales wedi cyhoeddi y bydd Katherine Jenkins OBE yn perfformio yn Proms yn y Parc Bae Colwyn eleni. 

Bydd y mezzo-soprano sydd wedi mynd yn blatinwm sawl gwaith yn ymuno â Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC i berfformio yn yr ŵyl a gynhelir ar yr 8fed o Fedi yn Stadiwm ZipWorld Bae Colwyn. 

Mae Katherine Jenkins yn gantores o fri sydd wedi ennill nifer o wobrau.  Gwnaeth ei marc yn ddiweddar pan gyrhaeddodd ei halbwm diwethaf, sef ‘Celebration’ Rif 1 yn y siartiau - ei 12fed albwm Clasurol i gyrraedd Rhif 1 yn y DU mewn 12 o flynyddoedd.  Mae ei halbymau stiwdio wedi gwerthu dros wyth miliwn o gopïau ac maent wedi mynd yn blatinwm ledled y byd.

Mae wedi perfformio o'r blaen yn Proms yn y Parc y BBC, a hynny ym Melfast a Glasgow, ond dyma’r tro cyntaf iddi berfformio yn y digwyddiad yng Nghymru, ei chartref.

Mae Katherine Jenkins wrth ei bodd ei bod yn mynd i berfformio yn y digwyddiad clodwiw, a dywedodd: “Proms yn y Parc y BBC yw un o nosweithiau gorau’r flwyddyn. Mae bob amser yn bleser bod yn rhan o’r digwyddiad ond rydw i’n fwy balch byth o gael cyfle i berfformio eto yng Nghymru!”

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: “Mae Proms yn y Parc y BBC yn ddigwyddiad heb ei ail, yn ddigwyddiad cerddorol mawreddog ac uchelgeisiol sydd yn apelio at y teulu cyfan. Mae gwledd arbennig ar gyfer y selogion fydd yn y cyngerdd yng Ngogledd Cymru a’r rhai fydd yn gwylio gartref, wrth i Katherine Jenkins, y mezzo-soprano enwog o Gymru berfformio o flaen ei chyd-Gymry, i gyfeiliant ardderchog Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC.  Mae’n mynd i fod yn noson wych ac ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu Katherine i Fae Colwyn”.

Dywedodd Cyng Louise Emery, Aelod Cabinet Datblygiad Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae’n wych bod artist â phroffil mor uchel yn serennu yn nigwyddiad Proms yn y Parc ym Mae Colwyn. Rwy’n annog rhai nad ydynt wedi bod i’r digwyddiad gwych hwn o’r blaen i ymuno â ni – ni chewch eich siomi.”

Mae tocynnau ar gael o Venue Cymru www.venuecymru.co.uk neu 01492 872000.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy