Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau WSAC Pencampwriaeth Pysgota Glannau'r Byd 2018

Pencampwriaeth Pysgota Glannau'r Byd 2018


Summary (optional)
Yr wythnos ddiwethaf, croesawodd Ffederasiwn Genweirwyr Môr Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy pysgotwyr môr gorau'r byd i Sir Conwy ar gyfer 35ain Pencampwriaeth y Byd ar gyfer Dynion a'r 26ain Pencampwriaeth y Byd ar gyfer Merched
start content
Pencampwriaethau Pysgota Glannau'r Byd

Daeth pedwar diwrnod o gystadlu i ben gyda Phortiwgal yn cael eu coroni yn Bencampwyr y Dynion a Ffrainc yn Bencampwyr y Merched ym Mhencampwriaeth Pysgota Glannau’r Byd 2018.

Roedd 18 gwlad yn rhan o orymdaith dan olau lamp yng Nghonwy ac yna cafwyd diwrnod o ymarfer ym Mhensarn-Abergele, cyn y cystadlu oddi ar lannau Promenâd Bae Colwyn a Llandudno.

Daeth y Pencampwriaethau i ben gyda Seremoni Gloi yn Venue Cymru yn cynnwys gwobrau i unigolion a thimau, a gwledd o gynnyrch ac adloniant lleol.

Pencampwriaethau Pysgota Glannau'r Byd

Dywedodd Aelod Cabinet Economi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, y Cynghorydd Louise Emery “Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cael wythnos lwyddiannus arall o bysgota oddi ar arfordir gogledd Cymru, gan brofi unwaith eto mai Sir Conwy yw'r amgylchedd iawn ar gyfer digwyddiadau gwych”.

Meddai'r actor Julian Lewis Jones “Dwi wrth fy modd bod yn Llysgennad ar gyfer y digwyddiad yma, mae’n bleser croesawu pysgotwyr gorau’r byd i Sir Conwy. Mae hen ffrindiau wedi dod ynghyd ac mae cyfeillgarwch newydd wedi cael eu ffurfio, a heb os, bydd llawer ohonynt yn dychwelyd i Gymru ar ôl cael croeso cynnes a blas o bysgota Cymreig”.

Diolch i bob un ohonoch sydd wedi noddi a chefnogi’r digwyddiad, gan roi arfordir Cymru ar y map rhyngwladol.”

Cynhelir Pencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd yn 2019 yn Ne Affrica. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Ffederasiwn Genweirwyr Môr Cymru www.wfsa.org.uk

World Shore Angling Championships
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy