Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau WSAC Diolch gan Bwyllgor Trefnu Pencampwriaethau Pysgota Glannau'r Byd

Diolch gan Bwyllgor Trefnu Pencampwriaethau Pysgota Glannau'r Byd


Summary (optional)
start content
Pencampwriaeth Pysgota Glannau'r Byd 2018

Gyda llai na mis i fynd nes cynnal Pencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd yn Sir Conwy, mae’r Pwyllgor Trefnu yn dymuno diolch i’r noddwyr sy’n darparu cyllid neu adnoddau angenrheidiol i sicrhau fod cynnal digwyddiad ar y raddfa hon yn bosib.

Mae’r Pwyllgor Trefnu yn cynnwys cynrychiolwyr Ffederasiwn Genweirwyr Môr Cymru, Timau Cymru, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae nifer o’r noddwyr wedi chwarae rhan yn y broses gynllunio, ond rydym yn ymwybodol eu bod oll yn edrych ymlaen at groesawu cynrychiolwyr o nifer o wledydd i Sir Conwy ar gyfer y bencampwriaeth hon. Gyda diolch i’r holl noddwyr am eu cyfraniadau: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru, Gwynt y Môr, Ardal Gwella Busnes Bae Colwyn, Cyngor Tref Penmaenmawr, Anglesey Bait Centre, Cyngor Tref Conwy, Go North Wales, View Creative Agency, Sw Môr Môn, Yuki, Aber Falls, Tablau Llanw Laver, The Knight Shop, Anyfish Anywhere, Fladen Fising, a Huws Gray.

Cynhelir Pencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd yn Sir Conwy rhwng 20 a 26 Hydref, y tro cyntaf i’r digwyddiad ymweld â Chymru.

Mae Ffederasiwn Genweirwyr Môr Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn croesawu pysgotwyr môr gorau'r byd i Sir Conwy ar gyfer 35ain Pencampwriaeth y Byd ar gyfer Dynion a 26ain Pencampwriaeth y Byd ar gyfer Merched.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar Bencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd ar y wefan https://wsac2018.com/cy/

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy