Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Ymwelwyr Toiledau Cyhoeddus

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
Rydym yn darparu ac yn cynnal 53 o doiledau cyhoeddus ledled Conwy. Mae'r cyfleusterau yn cael eu glahau ddwywaith y dydd, saith niwrnod yr wythnos ac maent yn agored gydol y flwyddyn, ar wahân i Ddydd Nadolig a Dydd Calan. 
start content

Yn ystod misoedd yr haf:

  • Ar agor rhwng 07:00 a 10:00
  • Ar gau rhwng 19:00 a 21:00
  • Mae toiledau canol y Promenâd (Wrth y Pier) Bae Colwyn nawr ar agor.

Yn ystod misoedd y gaeaf:

  • Ar agor rhwng 07:30 a 10:00
  • Ar gau rhwng 16:30 a 17:00
  • Bydd y toiledau cyhoeddus ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan

Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sy'n gynllun gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd. 

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy