Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: gwasanaethau | addysg a dysgu | ysgolion sydd wedi cau yng nghonwy

Ysgolion ar Gau ar 10/07/2014

Bydd unrhyw ysgolion sydd ar gau (neu ar gau yn rhannol) yng Nghonwy ar 10 Gorffennaf oherwydd gweithredu diwydiannol wedi eu rhestru isod.

Atgoffir rhieni a gwarcheidwaid i ddilyn y cyngor sy'n cael ei roi iddynt gan yr ysgolion unigol.


Rhestr o ysgolion ar gau

Diweddarwyd yr wybodaeth ar 08/07/2014 am 2:58 y.p.

Ysgol Math  Nodiadau
Canolfan Addysg Yr Wyddfid Education Centre       Anghenion Addysg Arbennig      
Ysgol Babanod Llanfairfechan       Cynradd      
Ysgol Bod Alaw       Cynradd      
Ysgol Capel Garmon       Cynradd      
Ysgol Capelulo       Cynradd       Rhannol ar gau
Ysgol Craig y Don       Cynradd      
Ysgol Deganwy       Cynradd      
Ysgol Glan Gele       Cynradd       Rhannol ar gau
Ysgol Gymunedol Cerrigydrudion       Cynradd       Rhannol ar gau
Ysgol Llangelynnin       Cynradd      
Ysgol Maelgwn       Cynradd      
Ysgol Maes Owen       Cynradd       Rhannol ar gau
Ysgol Nant y Coed       Cynradd      
Ysgol Pant y Rhedyn       Cynradd      
Ysgol Pen y Bryn       Cynradd       Rhannol ar gau
Ysgol Pencae       Cynradd      
Ysgol Porth y Felin       Cynradd      
Ysgol San Sior       Cynradd      
Ysgol Sant Joseff       Cynradd       Rhannol ar gau
Ysgol Talhaiarn       Cynradd      
Ysgol Tudno       Cynradd      
Ysgol y Gogarth       Anghenion Addysg Arbennig      
Ysgol Ysbyty Ifan       Cynradd      


 

 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig