Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: gwasanaethau | addysg a dysgu | ysgolion sydd wedi cau yng nghonwy

Ysgolion ar Gau ar 14/10/2014

Bydd unrhyw ysgolion sydd ar gau (neu ar gau yn rhannol) yng Nghonwy ar 10 Gorffennaf oherwydd gweithredu diwydiannol wedi eu rhestru isod.

Atgoffir rhieni a gwarcheidwaid i ddilyn y cyngor sy'n cael ei roi iddynt gan yr ysgolion unigol.


Rhestr o ysgolion ar gau

Nid ydym yn hysbys o unrhyw ysgolion wedi cau ar hyn o bryd.


 

 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig