Cyfrifydd Gorchymyn Atafaelu Enillion


Nodwch eich enillion cartref mewn punnoedd.

Pa mor aml y telir y swm hwn i chi?

Faint o ddidyniadau sydd i'w gwneud?

Eich cyfrifiad

Yn seiliedig ar £ mewn cyflogau a gorchymyn atebolrwydd.

Cyfanswm £

Ni chymerir unrhyw ddidyniad ar symiau llai na £