Neidio i’r cynnwys

Ffurflen Archebu Hyfforddiant y Sector Preifat, Annibynnol a Gwirfoddol

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i archebu hyfforddiant.

Manylion Gofyn am Hyfforddiant

Teitl y Cwrs

Lleoliad y Cwrs

Dyddiad

Man Gwaith

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif Ffôn Cartref

Rhif Ffôn Gwaith

E-bost

 

Enwau Cynrychiolwyr

  1. Os ydych eisiau cadw lleoedd fesul enw, nodwch enwau eich gweithwyr a theitlau eu swyddi.
  2. Os nad oes gennych enwau ar hyn o bryd ond eich bod yn dal i fod yn awyddus i gadw lleoedd, defnyddiwch enw'r cwmni, gall aelodau staff gofrestru ar y diwrnod.
  3. Sicrhewch eich bod yn darparu cyfeiriad e-bost y bydd y cynrychiolydd yn gallu cael mynediad iddo cyn, ac ar ddiwrnod y digwyddiad hyfforddi.

Sylwch y dylai lleoedd sydd wedi'u pennu nad oes mo'u hangen erbyn hyn gael eu canslo ag e-bost hyd at 10 diwrnod cyn y diwrnod hyfforddi. Wedi hyn ystyrir hyn fel pe bai rhywun heb fynychu, ac o ganlyniad codir ffi am beidio mynychu (£50.00 y lle).

Cynrychiolydd 1

Teitl Swydd Cynrychiolydd 1

E-bost Cynrychiolydd 1

Cynrychiolydd 2

Teitl Swydd Cynrychiolydd 2

E-bost Cynrychiolydd 2

Oes gan unrhyw unigolyn anabledd?
Oes    Nag oes

Oes gan unrhyw unigolyn ofynion penodol? (e.e. angen deunydd print bras)