Optio Allan o'r Gofrestr Agored (dim ond os ydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol Conwy)

Os nad ydych yn dymuno i'ch enw a'ch cyfeiriad gael eu prynu gan unrhyw unigolyn, cwmni neu sefydliad (oni bai bod hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith)  llenwch y ffurflen ar-lein isod.  Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio na'ch statws credyd.

Nodwch: Os ydych yn symud tŷ bydd angen i chi optio allan yn eich cyfeiriad newydd hyd yn oed os oeddech wedi optio allan yn eich cyfeiriad blaenorol.  Bydd hyn y sicrhau na chaiff eich manylion eu pasio ymlaen.


Eich Manylion

Eich Enw

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ayb. (opsiynol)


Enw/rhif tŷ a stryd, blwch post. enw cwmni etc.


Stryd

Ardal

Tref

Sir

Cod post

Eich Rhif Ffôn (opsiynol)

Eich Cyfeiriad E-bost (opsiynol)Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich manylion ar gyfer prosesu'r neges Cyngor Conwy - Rhybudd Eithrio Parhaol o'r Gofrestr Agored, gweinyddu ac ystadegau'n unig. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti, heblaw lle mae angen cyfreithiol.

Anfon y Wybodaeth