Neidio i’r cynnwys

Sylw


Rhowch eich neges islaw

 

Eich Manylion (Opsiynol)

Nodwch eich manylion rhag ofn y byddwn angen cysylltu â chi ynglŷn â’r Sylw.

Eich Enw

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ayb. (opsiynol)


Enw/rhif tŷ a stryd, blwch post. enw cwmni etc.


Stryd

Ardal

Tref

Sir

Côd post

Eich Rhif Ffôn

Eich Cyfeiriad E-bost
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich manylion ar gyfer prosesu y neges Sylw, gweinyddu ac ystadegau’n unig. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti, heblaw lle mae angen cyfreithriol.

Anfon y Wybodaeth