Neidio i’r cynnwys Os ydych yn gaeth i'r cartref gall y Gwasanaeth Llyfrgell ddod at eich drws bob pedair wythnos. Cwblhewch y ffurflen i wneud cais am y gwasanaeth.

Eich Manylion

Eich Enw

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ayb. (opsiynol)


Enw/rhif tŷ a stryd, blwch post. enw cwmni etc.


Stryd

Ardal

Tref

Sir

Cod post

Eich Rhif Ffôn

Eich Cyfeiriad E-bostBydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich manylion ar gyfer prosesu'r neges Cais am Wwasanaeth Cartref Llyfrgelloedd, gweinyddu ac ystadegau’n unig. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti, heblaw lle mae angen cyfreithiol.

Anfon y Wybodaeth