Neidio i’r cynnwys

I dderbyn eich rhif PIN llenwch y ffurflen isod. Bydd eich rhif PIN (Rhif Adnabod Personol) yn cael ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost. Unwaith rydych chi wedi ei dderbyn byddwch yn gallu cael mynediad at y gwasanaethau llyfrgell ar-lein. Os ydych chi wedi newid cyfeiriad yn ddiweddar a heb roi gwybod i ni, cysylltwch â'ch llyfrgell leol i ddiweddaru eich cyfrif.

Dalier sylw – mae’n rhaid cwblhau pob maes wedi ei nodi a seren (*).

Rhif Cerdyn Llyfrgell

*

 

Eich Manylion

Mr         Miss         Mrs         Ms

Eich enw cyntaf
*

Eich cyfenw
*

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ayb. (opsiynol)


Enw/rhif tŷ, blwch post. enw cwmni etc.
*

Stryd

Ardal

Tref
*

Sir

Cod post
*

Eich rhif ffôn/ffôn symudol
*

Eich cyfeiriad e-bostBydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich manylion ar gyfer prosesu'r ffurflen gais, gweinyddu ac ystadegau’n unig. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti, heblaw lle mae angen cyfreithiol.

Anfon y Wybodaeth