Ysgolion ar Gau yng Nghonwy ar 16/02/2020

Nid ydym yn hysbys o unrhyw ysgolion wedi cau ar hyn o bryd.


 

Gall sefyllfaoedd lleol amrywio’n fawr dros y sir fel cyfanrwydd ac felly mae’n rhaid pwysleisio mai pennaeth yr ysgol a’r corff llywodraethol sydd â’r cyfrifoldeb yn y pen draw ynghylch a yw ysgol yn aros ar agor neu’n cau.

Yr ystyriaeth bwysicaf, bob amser, yw diogelwch y disgyblion a rhaid i unrhyw benderfyniad a wnaed gan benaethiaid a chyrff llywodraethol sicrhau nad yw disgyblion mewn perygl.