Neidio i’r cynnwys

Sylw Gwasanaethau Cymdeithasol


Rhowch eich neges isod

 

Eich Manylion

Nodwch eich manylion rhag ofn y byddwn angen cysylltu â chi.

Ai chi yw'r defnyddiwr/aig gwasanaeth neu'r gofalydd?
Ie    Nage

Ydych chi'n anfon neges ar ran y defnyddiwr/aig gwasanaeth neu'r gofalydd?
Ydw    Nac ydw

Os mai 'ydw' oedd eich ateb, ydi'r defnyddiwr/aig gwasanaeth neu'r gofalydd yn gwybod eich bod chi'n anfon neges?
Ydi    Nac ydi

Eich Enw

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ayb. (opsiynol)


Enw/rhif tŷ a stryd, blwch post. enw cwmni ayb.


Stryd

Ardal

Tref

Sir

Cod post

Eich Rhif Ffôn

Eich Cyfeiriad E-bostBydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich manylion ar gyfer prosesu'r neges Sylw Gwasanaethau Cymdeithasol, gweinyddu ac ystadegau'n unig. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti, heblaw lle mae angen cyfreithiol.

Anfon y Wybodaeth