Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Tir ac Eiddo Cyfle Datblygu - Neuadd Ddinesig Conwy

Cyfle Datblygu - Neuadd Ddinesig Conwy


Summary (optional)
start content
conwycivichallMae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi derbyn sawl cais i gael gafael ar yr eiddo.

Mae’r Cyngor a datblygwyr posib’ mewn cyfnod o ymchwil ac ystyriaethau pellach ar hyn o bryd.

Mae disgwyl i’r datblygwr a ffefrir gael ei ddewis yn haf 2020.Ar ôl cymeradwyo’r datblygwr a ffefrir, mae disgwyl cyfnod arall o waith trylwyr i gael sicrwydd cyn llofnodi contractau a cheisio am ganiatâd cynllunio.

Pris awgrymedig: £500,000 neu fwy

Mae rhagor o wybodaeth am yr eiddo a'r manylion sydd eu hangen i'w cyflwyno ar gael yn y dolenni isod.

Manylion Gwerthu

Rhestr Wirio ar Gyfer Ceisiadiau

Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy