Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Trwyddedu Tacsis Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat

Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat


Summary (optional)
Mae angen Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat gan unrhyw un sy'n derbyn neu'n gwahodd archebion a wneir ar gyfer cerbydau hurio preifat. Ni all gyrrwr hurio preifat trwyddedig dderbyn ffioedd oni bai ei fod wedi cael ei archebu’n gyntaf drwy weithredwr trwyddedig.
start content

Ffioedd o 1 Mai 2019 ymlaen

Trwydded Caniatáu
Caniatáu (trwydded pum mlynedd) £567.00
Adnewyddu (trwydded pum mlynedd)  £475.00
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) - CRB yn flaenorol £48.00

Cymhwyster

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr:

  • Lenwi a llofnodi ffurflen gais briodol.
  • Darparu ffurflen gais GDG wedi’i llenwi a'i llofnodi.
  • Rhoi pasbort gwreiddiol yr UE* tystiolaeth bod gennych hawl i weithio / byw yn yr UE / y DU am gyfnod amhenodol.
  • Mynychu'r Sesiwn Ymwybyddiaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant.

Mae gan y Cyngor yr hawl i ganiatáu neu wrthod y drwydded. Efallai y bydd rhai ceisiadau yn cael eu cyfeirio at Bwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio’r Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad.

Byddwch yn cael eich hysbysu o benderfyniad eich cais yn ysgrifenedig, o fewn 14 diwrnod o wneud y penderfyniad.

Dyddiadau cyrsiau i ddod ar Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant:

Dylech archebu ymlaen llaw:

DiweddAmserLleoliad
Dydd Llun 17 Chwefror 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Llun 16 Mawrth 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Llun 13 Ebrill 2020  10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Mawrth 12 Mai 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Mawrth 16 Mehefin 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Iau 20 Awst 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 15 Medi 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Iau 15th Hydref 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZDeddfwriaeth ac Amodau

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

Prosesu ac Amserlenni

Unwaith y bydd y ffi wedi'i thalu a’r holl ddogfennaeth gysylltiedig yn cael eu cyflwyno i bolisi, gellir cymryd hyd at 28 diwrnod i gyhoeddi'r drwydded.

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Byddai'r ymgeisydd yn gallu apelio unrhyw benderfyniad trwy gyfrwng cwyn i'r Llys Ynadon o fewn 21 diwrnod o gael gwybod am benderfyniad y Cyngor.

Manylion cyswllt:

  • Dros y Ffôn: 01492 576626
    Dydd Llun i Ddydd Gwener 10.00am i 12:30 pm a 1:30 pm i 4.00pm

  • Trwy'r post:
Adain Drwyddedu
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy