Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dychmygu Bae Colwyn


Summary (optional)
start content

logostrap

 

Sicrhau bod diwylliant, creadigrwydd a chymuned wrth wraidd Bae Colwyn!

Mae Dychmygu Bae Colwyn yn brosiect cyffrous sy’n ceisio harneisio diddordeb pobl yng ngorffennol unigryw’r dref i ysbrydoli a chysylltu pobl, grwpiau a busnesau drwy weithgareddau, arddangosfeydd a digwyddiadau diwylliannol ac arloesol.  

Bydd cymorth ar gael i ddatblygu Academi Greadigol Colwyn, gan wneud Bae Colwyn yn ganolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol. Bydd hyn yn creu cyfleoedd i ddysgu, rhwydweithio a denu rhagor o fuddsoddiad. 

Mae’r prosiect partneriaeth wedi ei ariannu tan fis Mawrth 2021 diolch i Gronfa Treftadaeth y Loteri, y Cynllun Lle Arbennig, Cyngor Tref Bae Colwyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Ardal Gwella Busnes Colwyn.

Dychmygu Bae Colwyn (PDF)


Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy neu i gymryd rhan!

Ffôn: 01492 574253
Ebost: dychmygubaecolwyn@conwy.gov.uk
Gwe: https://www.facebook.com/Imaginecolwynbay/

 

 

 

bot-imagine-logos


Am fwy o wybodaeth ewch i colwynbayheritage.org.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy