Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Atebolrwydd Gwybodaeth Cyllideb Datganiad Cyfrifon Blynyddol

Datganiad Cyfrifon Blynyddol


Summary (optional)
start content

Bwriad y datganiad cyfrifon, sy'n cael ei gynhrychu gan yr Adran Gwasanaethau Cyllid, yw darparu gwybodaeth glir am effaith ariannol gweithgareddau'r Cyngor.

Cyfrifoldeb y Cyngor yw hygrededd gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'r gwaith o gynnal y wefan honno; nid yw'r gwaith a gyflawnir gan archwilwyr yn cynnwys ystyriaeth o'r materion hyn ac, yn unol â hynny, nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldebau am unrhyw newidiadau a allai fod wedi cael eu cyflwyno i'r datganiadau ariannol ers eu cyflwyno'n wreiddiol ar y wefan.

 

 

end content