Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Adroddiadau blynyddol


Summary (optional)
 Mae'r Adroddiad Blynyddol ar berfformiad y Cyngor yn y flwyddyn ariannol 2016/17 wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ac mae ar gael o'r dudalen hon.
start content

Fel rhan o'n gwelliant parhaus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyhoeddi adroddiad (Adroddiad Blynyddol) bob
blwyddyn ariannol i esbonio beth wnaethpwyd i wneud gwelliannau yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, a lle rydym angen gwneud gwelliannau pellach. Mae hyn yn ofyniad dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1999.


Mae modd cael copïau o'r adroddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg, mewn Braille, print bras, CD ac mewn ieithoedd eraill. Ffoniwch 01492 576508 i drefnu. 

Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn hefyd ar gael o: 

  • holl lyfrgelloedd y Sir
  • llyfrgell deithiol
  • gwasanaeth i bobl sy'n gaeth i'w tai
  • Swyddfa'r Cyngor, Bodlondeb, Conwy
  • Swyddfeydd Mochdre
  • Coed Pella, Bae Colwyn

Edrychwch a’r fideos isod i gael gwybod mwy ar:

Sut rydym wedi moderneiddio’r ffordd rydym yn gweithio a’ch adborth

 

Ein perfformiad amgylcheddol yn 2017/18

 

Ein perfformiad economaidd a diwylliannol yn 2017/18

 

Ein perfformiad ar gyfer lles cymdeithasol yn 2017/18

Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau a geir ar y dudalen hon i'w cael ar gais.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy