Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Atebolrwydd Gwybodaeth perfformiad Datganiad llywodraethu blynyddol

Datganiad llywodraethu blynyddol


Summary (optional)
Mae'r datganiad llywodraethu blynyddol yn rhoi amlinelliad o reolaethau llywodraethu'r Cyngor, a'r trefnau sydd ar waith.
start content

Hunanasesiad y Cyngor yw'r datganiad hwn sy'n nodi i ba raddau y mae'n cydymffurfio â'n Cod Llywodraethu Corfforaethol, ac a ydym wedi bodloni gofynion y Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio ai peidio.

Dylid darllen y datganiad hwn ynghyd â'r trefniadau atebolrwydd rheoli perfformiad, fel y'u nodir yn yr Adroddiad Blynyddol.

Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau a geir ar y dudalen hon i'w cael ar gais o cidt@conwy.gov.uk.

Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2019

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy