Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Atebolrwydd Gwybodaeth perfformiad Asesiad corfforaethol ac adroddiadau gwella blynyddol

Asesiad corfforaethol ac adroddiadau gwella blynyddol


Summary (optional)
Adroddiadau o Swyddfa Archwilio Cymru am sut mae'r Cyngor wedi mynd ati i sicrhau gwelliant dros amser, a dadansoddiad o drefniadau'r Cyngor i'w helpu i wella.
start content

Mae'n ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol gynnal Asesiad blynyddol o Welliant o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) (2009) (y Mesur) ar gyfer pob awdurdod gwella yng Nghymru, sef cynghorau lleol, parciau cenedlaethol ac awdurdodau tân ac achub.

Er mwyn bodloni'r gofyniad hwn bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cyflawni:

  • Asesiad Corfforaethol - sy'n asesu trefniadau awdurdod i sicrhau gwelliant parhaus; ac
  • Asesiad o Berfformiad - sy'n asesu p'un a yw awdurdod wedi cyflawni'r gwelliannau a gynlluniwyd ganddo.

Y nod yw gallu cynnal asesiad sefydliad cyfan ym mhob awdurdod mewn dull safonol. Gyda'i gilydd, bydd y ddau asesiad hyn yn ffurfio sail adroddiad blynyddol i ddinasyddion, sef yr Adroddiad Gwella Blynyddol.

Mae fersiynau hŷn o’r adroddiadau a geir ar y dudalen hon i’w cael ar gais o cidt@conwy.gov.uk.

Archwiliad a rheoliadau allanol

end content