Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Adroddiadau Perfformiad


Summary (optional)
Cynhyrchir Adroddiadau Perfformiad Corfforaethol ddwywaith y flwyddyn, ac maent yn darparu crynodeb o'r cynnydd sydd wedi'i wneud gan yr Awdurdod mewn cyflawni'r amcanion Corfforaethol a Gwasanaeth allweddol.
start content

Mae'r adroddiadau yn ymwneud â'r amcanion sydd wedi cael eu monitro o'r dogfennau corfforaethol allweddol canlynol:

  • Y Cynllun Corfforaethol 2012 - 2017
  • Templed Asesu Risg Corfforaethol
  • Cytundebau Canlyniadau
  • Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol
  • Gweithgarwch Rheoleiddio
  • Adolygiadau Perfformiad Gwasanaeth

Oedd yr adroddiadau hwn yn cael ei gyflwyno i'r Tîm Gweithredol a'r Cabinet i'w ystyried.

Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau a geir ar y dudalen hon i'w cael ar gais.

end content