Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Apiau

ApConwy


Summary (optional)
Mae Conwy yn cynnig ap am ddim ar gyfer ffonau symudol sy’n caniatáu i drigolion ac ymwelwyr roi gwybod am broblemau, dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol, a dal i fyny â newyddion diweddaraf y cyngor yn sydyn.
start content
Ewch i Google Play.
Ewch i Apple App Store.
Mae’r ap yn galluogi i’n dinasyddion a’n hymwelwyr ofyn am wasanaethau, rhoi gwybod am ddigwyddiadau neu broblemau a gwneud ceisiadau o’u ffôn neu eu llechen.


Sut i lawrlwytho ApConwy

I roi cynnig ar ein ap, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw lawrlwytho ApConwy o'r AppStore neu PlayStore. 

Enghreifftiau o beth allwch chi ei wneud ar Ap Conwy:

 • Gwirio dyddiau casgliadau gwastraff ac ailgylchu
 • Gwneud cais am gynhwysydd neu fin
 • Gwneud cais i drwsio neu newid bin olwynion
 • Rhoi gwybod am broblem megis tipio anghyfreithlon neu dwll yn y ffordd
 • Rhoi gwybod am olau stryd diffygiol
 • Gwneud cais am docyn bws consesiynol, trwyddedau fan a chludiant ysgol/coleg
 • Cofrestru ar gyfer e-Filio Treth y Cyngor a gwneud cais am ostyngiad ar Dreth y Cyngor
 • Canfod, adnewyddu a chadw llyfrau llyfrgell
 • Gwneud cais am leoedd ysgolion
 • Gweld dyddiadau gwyliau ysgol a dyddiadau y mae ysgolion ar gau
 • Cael mynediad at ParentPay - ffordd sydyn a syml o wneud taliadau i ysgol eich plentyn

Sut gallwch chi helpu

Rydym yn awyddus i glywed beth rydych yn ei feddwl o ApConwy, os hoffech anfon adborth atom, yna gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio 'Gwerthuso'r dudalen’ isod.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content