Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Cabinet 11 Gorffennaf 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2023

Y Cabinet (11/07/2023){"title":"Y Cabinet (11/07/2023)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/zVYrVttJxH0/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/zVYrVttJxH0?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 allowfullscreen title=\u0022Y Cabinet (11/07/2023)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Cymeradwyaeth i Ymgynghori ar y Polisi Addasiadau drafft Mai 2023 - 00:06:00
  2. Cynllun Gweithredu Strategaeth Ynni Gogledd Cymru - 00:09:00
  3. Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) - Chwarel Llanddulas Dyraniad Cyflogaeth Defnydd Cymysg/ Dyraniad Rheoli Gwastraff - 00:17:00
  4. Adolygu ac Ymgynghori ar Strategaeth Tai Lleol 2018–2023 - 00:20:00
  5. Rhaglen Gyfalaf 2022/23 – Y Sefyllfa Derfynol - 00:38:00
  6. Sefyllfa Ariannol Derfynol 2022/2023 - 00:46:00

  7. Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content