Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Cabinet 13 Mehefin 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2023

Y Cabinet (13/06/2023){"title":"Y Cabinet (13/06/2023)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/o3dwAZ1EdT0/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/o3dwAZ1EdT0?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Y Cabinet (13/06/2023)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

 1. Adolygu Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet - 00:04:00
 2. Portffolio Diwylliant a Hamdden: i) Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg (Tudalennau 47 - 76) - 00:04:00
 3. Portffolio yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau - Isadeiledd: i) Prosiect Glan Môr Bae Colwyn, Cam 2b - Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (Tudalennau 77 - 125) - 00:10:00
 4. Portffolio Addysg: i) Cais am Fenthyciad gan Ysgol Cynfran (Tudalennau 126 - 135) - 00:21:00
 5. Portffolio Addysg: ii) Ymgynghoriad ar y cynnig i uno Ysgol Babanod Mochdre ac Ysgol Cystennin (Tudalennau 136 - 148) - 00:30:00
 6. Portffolio Democratiaeth a Llywodraethu: i) Cynigion mesur perfformiad Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2023-2024 (Tudalennau 149 - 176) - 00:34:00
 7. Portffolio Democratiaeth a Llywodraethu: ii) Strategaeth Gaffael Gorfforaethol (Tudalennau 177 - 203) - 00:44:00
 8. 12. Eitem eithriedig: Deddf Llywodraeth Leol 1972, Adran 100A ac Atodlen 12A (Hawl i Wybodaeth) - 00:53:00
 9.  
  Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content