Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Cabinet 14 Mai 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 14 Mai 2024

Y Cabinet (14/05/2024){"title":"Y Cabinet (14/05/2024)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/vlMtlzy9-qQ/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/vlMtlzy9-qQ?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Y Cabinet (14/05/2024)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Portffolio Economi Gynaliadwy: i) Cynnig i gau’r Rhaglenni Adfywio Tref ac uno gyda’r Fforymau Ardal (Tudalennau 49 - 119) - 00:06:00
  2. Portffolio Plant, Teuluoedd a Diogelu: i) Adroddiad Blynyddol 2022 - 2023 y Panel Aml-Asiantaeth Strategol (Tudalennau 120 - 133) - 00:13:00
  3. Isadeiledd, Cludiant a Chyfleusterau Portffolio: i) Strategaeth Leol Rheoli Perygl Llifogydd – Cymeradwyo Amcanion a Mesurau Arfaethedig (Tudalennau 134 - 239) - 00:21:00
  4. Archwilio, Polisi a Pherfformiad Portffolio: i) Rhaglen Pobl a Pherfformiad - Adroddiad Terfynu’r Rhaglen (Tudalennau 240 - 250) - 00:49:00
  5. Archwilio, Polisi a Pherfformiad Portffolio: ii) Adolygu’r Polisi Cwynion Corfforaethol (Tudalennau 251 - 295) - 00:52:00
  6. Eitem eithriedig: Deddf Llywodraeth Leol 1972, Adran 100A ac Atodlen 12A (Hawl i Wybodaeth) Ystyried gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod dan ddarpariaeth Adran 100A (4) y Ddeddf uchod, tra bydd yr eitemau a ganlyn yn cael eu trafod, oherwydd eu bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithredig, fel y’i diffinnir ym mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. (Tudalen 296) - 00:58:00

  7. Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.
end content