Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Cabinet 10 Hydref 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2023

Y Cabinet (10/10/2023){"title":"Y Cabinet (10/10/2023)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/EtyYFLaYRvk/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/EtyYFLaYRvk?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Y Cabinet (10/10/2023)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

 1. Cyflwyniad gan gynrychiolwyr o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar yr ymgynghoriad ‘Adolygiad o Wasanaethau Brys: Eich gwasanaeth tân ac achub – y lle iawn, amser iawn, sgiliau iawn’ - 00:03:00
 2. Cael adborth oddi wrth Aelodau ar Gyrff Allanol (Awdurdod Genedlaethol Parc Eryri) - 00:09:00
 3. Portffolio yr Arweinydd: i) Adolygiad Cymheiriaid - 00:35:00
 4. Portffolio Ddiwylliant a Hamdden: i) Dirprwyo Caffael Eiddo fel rhan o’r Rhaglen Tai a Digartrefedd - 00:43:00
 5. Portffolio Economi Gynaliadwy: i) Premiymau Treth y Cyngor ar Gartrefi Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi - 00:51:00
 6. Portffolio Economi Gynaliadwy: ii) Cynllun Rheoli Cyrchfan Diwygiedig Conwy 2023-2029 - 01:04:00
 7. Portffolio Economi Gynaliadwy: iii) Cynllun Adfywio 10 Mlynedd Llandudno - 01:09:00
 8. Portffolio Ddemocratiaeth a Llywodraethu: i) Adroddiad Blynyddol ynghylch Cynllun Corfforaethol 2022-2027 a Hunanasesiad 2022-2023 - 01:20:00
 9. Portffolio Ddemocratiaeth a Llywodraethu: ii) Polisi Gweithio Hybrid - 01:38:00
 10. Portffolio Ddemocratiaeth a Llywodraethu: iii) Adroddiadau Blynyddol Sylwadau, Cwynion a Chanmoliaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol a Chorfforaethol ar gyfer 2022/23 - 01:44:00
 11. Portffolio yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau - Cymdogaeth a’r Amgylchedd: i) Cyflawni Bioamrywiaeth a Chadernid Ecosystemau - 01:51:00
 12. Portffolio Addysg: i) Adroddiad Ymgynghoriad ar y cynnig i uno Ysgol Babanod Mochdre ac Ysgol Cystennin - 01:58:00
 13. Eitem eithriedig: Deddf Llywodraeth Leol 1972, Adran 100A ac Atodlen 12A (Hawl i Wybodaeth) - 02:03:00

 14. Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content