Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Cabinet 9 Ebrill 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 9 Ebrill 2024

Y Cabinet (09/04/2024){"title":"Y Cabinet (09/04/2024)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/R5Rwk2gyYA0/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/R5Rwk2gyYA0?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Y Cabinet (09/04/2024)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Materion a gyfeiriwyd at y Cabinet gan Bwyllgorau Craffu, i’w hystyried i) Galwad i Weithredu gan Gynghorydd - Diffyg Graeanu - Y Gogarth, Llandudno - 00:04:00
  2. Portffolio Ddiwylliant a Hamdden: i) Adroddiad Blynyddol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru ac Asesiad Llywodraeth Cymru 2022-2023 - 00:26:00
  3. Portffolio Ddemocratiaeth a Llywodraethu: i) Adroddiad Opsiynau Cyfarwyddyd Erthygl 4 ar gyfer Ail Gartrefi a/neu Lety Gwyliau Tymor Byr - 00:33:00
  4. Portffolio Addysg: i) Darparu Manylion y Gweithgor Cynllunio Strategol Ysgolion i’r Aelodau - 00:38:00
  5. Eitem eithriedig: Deddf Llywodraeth Leol 1972, Adran 100A ac Atodlen 12A (Hawl i Wybodaeth) - 00:51:00

  6. Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.
end content