Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Cabinet 22 Awst 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 22 Awst 2023

Cabinet (22/08/2023){"title":"Cabinet (22/08/2023)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/x_ba9AJu9d4/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/x_ba9AJu9d4?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Cabinet (22/08/2023)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

 1. Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd - 00:03:00
 2. Cyhoeddiadau gan y Prif Weithredwr - 00:07:00
 3. Cofnodion y Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Conwy - 00:09:00
 4. Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU – Cronfeydd Allweddol Conwy - 00:25:00
 5. Adroddiad Strategaeth Ymwelwyr Cartrefi Modur - Cam 1 - 00:42:00
 6. Cyflwyno’r Wybodaeth Ddiweddaraf i’r Aelodau am Adolygiad Arbedion Effeithlonrwydd Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol - 00:46:00
 7. Cyllideb Refeniw 2023/24 – Adroddiad Monitro Chwarter Un - 00:54:00
 8. Adolygiad o Gronfeydd wrth gefn a Balansau ar 31/3/23 - 01:10:00
 9. Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) – Astudiaeth Parth Llety Gwyliau Llandudno - 01:19:00
 10. Papur briffio ymchwil pellach a pholisi ar Dai Amlfeddiannaeth - 01:23:00
 11. Cynllun Datblygu Lleol Newydd a Gofal Cymdeithasol - 01:47:00
 12. Mabwysiadu Canllaw Cynllunio Ategol Cynllun Lle Towyn a Bae Cinmel - 01:55:00
 13. Gorchymyn Gwarchod Mannau Agored Cyhoeddus Arfaethedig Rheoli Cŵn 2023 - 02:01:00
 14. Cynyddu Ffioedd ar gyfer Gofalwyr Maeth yr Awdurdod Lleol a Gwella ein Cynnig Gweithredol - 02:12:00
 15. Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol 2022-2023 - 02:22:00

 16. Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn

end content