Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Cabinet 23 Ionawr 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2024

Y Cabinet (23/01/2024){"title":"Y Cabinet (23/01/2024)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/ujeHNSNogLk/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/ujeHNSNogLk?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Y Cabinet (23/01/2024)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Adolygu Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet - 00:08:00
  2. Portffolio yr Arweinydd: i) Rhaglen Gyfalaf Arfaethedig 2024/2025 - 00:12:00
  3. Portffolio yr Arweinydd: ii) Cyllideb Llywodraeth Leol ar gyfer 2024/2025 - 00:24:00
  4. Portffolio Economi Gynaliadwy: i) Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor 2024/2025 - 01:02:00
  5. Portffolio Addysg: i) Penderfyniad Terfynol ar uno Ysgol Babanod Mochdre ac Ysgol Cystennin ac Adolygiad Amddiffyn wrth Bontio - 01:06:00
  6. Portffolio Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol Integredig: i) Adolygiad Strategol o System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru - 01:13:00
  7. Portffolio Ddemocratiaeth a Llywodraethu: i) Diwygiad i Bolisi Diswyddo ac Ailstrwythuro Corfforaethol - 01:27:00
  8. Portffolio Ddiwylliant a Hamdden: i) Cymeradwyaeth i Ymgynghori ar yr Asesiad o’r Farchnad Dai Leol Drafft - 01:32:00
  9. Portffolio Economi Gynaliadwy: i) Canolfan Hamdden Y Morfa, Bae Cinmel - Ymestyn y Brydles - 01:40:00

  10. Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.
end content