Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Cabinet 28 Tachwedd 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2023

Cabinet (28/11/2023){"title":"Cabinet (28/11/2023)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/Z4FXxbC-DJg/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/Z4FXxbC-DJg?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Cabinet (28/11/2023)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Cael adborth oddi wrth Aelodau ar Gyrff Allanol (Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru) - 00:04:00
  2. i) - Portffolio yr Arweinydd - Rhaglen Gyfalaf Diwygiedig 2023/2024 - Adroddiad Monitro Ail Chwarter - 00:07:00
  3. ii) - Portfolio'r Arweinydd - Cyllideb Refeniw 2023/2024 – Adroddiad Monitro Chwarter Dau (Tudalennau 31 - 45) - 00:25:00
  4. Portffolio Ddemocratiaeth a Llywodraethu - Y Gofrestr Materion Corfforaethol a’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol - 00:30:00

  5. Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.
end content