Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Pwyllgor Cynllunio 8 Mai 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2024

Pwyllgor Cynllunio 08.05.2024{"title":"Pwyllgor Cynllunio 08.05.2024","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/6bYwBPphnts/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/6bYwBPphnts?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Cynllunio 08.05.2024\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Cod Rhif: 0/51210 - Newid defnydd tir er mwyn gosod 15 o gabanau gwyliau pren a gwaith cysylltiedig (Rhannol Ôl weithredol). Maes Carafanau Tyn Terfyn, Ffordd Llanrwst, Tal-y-bont. - 00:06:00
  2. Cod Rhif: 0/51213 - Datblygiad preswyl yn cynnwys codi tair annedd. Hen Gwrt Chwaraeon, Oak Drive, Bae Colwyn, Conwy, LL29 6AJ - 00:16:00
  3. Cod Rhif: 0/51215 - Datblygiad preswyl yn cynnwys codi 11 annedd ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbydau, ffordd fynediad, tirlunio a gwaith cysylltiedig (cynllun diwygiedig). Hen Gwrt Chwaraeon, Oak Drive, Bae Colwyn, Conwy, LL29 6AJ - 00:49:00
  4. Cod Rhif: 0/51346 - Annedd menter wledig arfaethedig ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig. Disgarth Ucha, Llangwm, Conwy, LL21 0PT - 01:00:00
  5.  

    Cliciwch yma am raglen a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content