Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Pwyllgor Cynllunio 8 Tachwedd 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2023

Pwyllgor Cynllunio 08.11.2023{"title":"Pwyllgor Cynllunio 08.11.2023","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/mJKfxQGZIbg/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/mJKfxQGZIbg?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Cynllunio 08.11.2023\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Cod/Rhif: 0/50662: Trosi tŷ allan cerrig presennol mewn i annedd arfaethedig. Fox Hall. - 00:07:00
  2. Cod/Rhif: 0/50747. Trosi capel gwag wedi adfeilio i greu 2 rhandy hunangynhwysol. Capel Horeb. - 00:12:00
  3. Cod/Rhif: 0/50941: Lleoli caban symudol dros dro am gyfnod o 12 mis. Tir y tu ôl i’r Clwb Bowlio. - 00:40:00
  4. Cod/Rhif: 0/51025 :Newid tri chaban gwyliau presennol am rai newydd a chynnig dau gaban ychwanegol (cyfanswm o bum caban gwyliau), gan gynnwys tirlunio cysylltiedig a maes parcio. Alpine Lodge, - 00:58:00
  5. Cod/Rhiff: 0/51050: Cais Ôl-weithredol i newid y defnydd o hen dir amaethyddol i gadw peiriannau ac offer a chodi ffensys 2m o uchder a giatiau. Tir oddi ar Arglawdd Clwyd. - 01:31:00
  6. Cod/Rhif: 0/50292: Datblygu 3 annedd ar wahân ynghyd â gwaith cysylltiedig. Plas Isaf. - 01:43:00
  7. Cod/Rhif: 0/51080: Adleoli staff, cerbydau a chyfarpar o Swyddfeydd Mochdre a’r holl waith cysylltiedig. Defnydd arfaethedig y safle fydd storio cerbydau a chyfarpar, a bod yn safle gweithredu ar gyfer staff gyda chyfleusterau staff. Plot 3, Stad Ddiwydiannol Tre Marl. - 01:52:00
  8.  

    Cliciwch yma am raglen a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content