Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Pwyllgor Cynllunio 10 Ionawr 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2024

Pwyllgor Cynllunio 10.01.2024{"title":"Pwyllgor Cynllunio 10.01.2024","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/Fz3NjTMPFx0/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/Fz3NjTMPFx0?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Cynllunio 10.01.2024\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Ceisiadau gohiriedig o gyfarfod blaenorol y Pwyllgor a) Cod Rhif: 0/51211 - Newid defnydd adeilad o A1 manwerthu gyda A3 caffi ychwanegol i adeilad o ddefnydd cymysg yn cynnwys cymysgedd o A1 (manwerthu), A3 (bwyd a diod) a/neu D2 (hamdden dan do) (ail gyflwyniad). 61 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NW - 00:03:00
  2. Cod Rhif: 0/50980 - Adeilad amwynder / tŷ clwb croce newydd arfaethedig ar ofod agored presennol ger y lawnt croce a ger y ganolfan gymunedol. Canolfan Gymunedol Craig y Don, Queen’s Road, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1TE - 00:39:00
  3. Cod Rhif: 0/51191 - Adeiladu estyniad unllawr wedi ei gysylltu â neuadd bresennol yr ysgol i ddarparu storfa ar gyfer offer ysgol. Gosod Paneli solar ffotofoltäig ar y to. Ysgol Bro Gwydir, Heol Watling, Llanrwst, Conwy, LL26 0EY - 00:40:00
  4. Cod Rhif: 0/51200 - Adeiladu estyniad unllawr wedi ei gysylltu â neuadd bresennol yr ysgol i ddarparu storfa ar gyfer offer ysgol. Gosod paneli solar ffotofoltäig ar y to presennol. Ysgol Bro Gwydir, Heol Watling, Llanrwst, Conwy, LL26 0EY - 00:46:00
  5. Cod Rhif: 0/51304 - Lleoliad arfaethedig cynhwysydd storio. Crest, Ffordd Douglas, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7PE - 00:47:00
  6.  

    Cliciwch yma am raglen a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content