Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Pwyllgor Cynllunio 12 Gorffennaf 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2023

Pwyllgor Cynllunio 12/07/23{"title":"Pwyllgor Cynllunio 12/07/23","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/-dIoS4YxBAw/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/-dIoS4YxBAw?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Cynllunio 12/07/23\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

 1. Trosi iard adeiladwyr yn anedd-dŷ preswyl. Probuild (NW) Ltd, Jubilee Passage, Llandudno, Conwy - 00:09:00
 2. Codi 14 o anheddau, mynediad a gwaith cysylltiedig, Tir gerllaw Ffordd Conwy, Penmaenmawr, Conwy - 00:22:00
 3. Estyniad Dormer i du blaen eiddo. 50 Pendyffryn, Cyffordd Llandudno, Conwy - 01:09:00
 4. Darparu rhandiroedd cymunedol ac ardal hamdden ar gyfer pobl Abergele drwy ddarparu 50 rhandir - 00:54:00
 5. Gosod dwy orsaf gwefru cyflym i gerbydau trydan ym maes parcio Parc Gwyliau a Hamdden Aberconwy - 01:15:00
 6. Cais i ddarparu system rendro ar wal allanol sy’n wynebu’r de-ddwyrain ar eiddo rhestredig Gradd II (Caniatâd Adeilad Rhestredig) - 01:16:00
 7. Cais i ddarparu system rendro ar wal allanol sy’n wynebu’r de-ddwyrain ar eiddo rhestredig Gradd II. - 01:18:00
 8. Adeiladu tramwyfa i gadeiriau olwyn o amgylch yr adeilad presennol. Ysgol Cepelulo, Ffordd Treforus, Dwygyfylchi - 01:19:00
 9.  

  Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content