Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Pwyllgor Cynllunio 14 Mehefin 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2023

Pwyllgor Cynllunio 14.06.2023{"title":"Pwyllgor Cynllunio 14.06.2023","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/RSa-R9x42Ek/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/RSa-R9x42Ek?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Cynllunio 14.06.2023\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

 1. Penodi Cadeirydd - 00:05:00
 2. Penodi Is-Gadeirydd - 00:06:00
 3. Ymddiheuriadau am absenoldeb - 00:08:00
 4. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol - 00:10:00
 5. Materion Brys - 00:14:00
 6. Cofnodion - 00:15:00
 7. Clwb Golff Gogledd Cymru, 72 Bryniau Road, Llandudno, Conwy - 00:15:00
 8. Cod Rhif: 0/50290: Annedd menter wledig arfaethedig. Pen y Bryn, Bont Sylltu, Llangernyw, Abergele, Conwy - 00:20:00
 9. Cod Rhif: 0/50625: Parc Gwyliau Tŷ Mawr, Ffordd Towyn, Towyn, Abergele, Conwy - 00:28:00
 10. Cod Rhif: 0/50527: 31 Ffordd Coed Pella, Bae Colwyn, Conwy - 00:35:00
 11. Cod Rhif: 0/50541: 31 Ffordd Coed Pella, Bae Colwyn, Conwy - 01:11:00
 12. Cod Rhif: 0/50593: Ysgol y Creuddyn, Derwen Lane, Bae Penrhyn, Llandudno, Conwy - 01:24:00
 13. Cod Rhif: 0/50521: Jubilee Passage, Llandudno, Conwy - 01:34:00
 14. Cod Rhif: 0/50551: Y Sw Fynydd Gymreig, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, Conwy. - 01:47:00
 15. Cod Rhif: 0/50640: Glasdir, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy - 01:48:00
 16. ENQ-32042: Fferm Wynt ar y môr Mona, Dwyrain Môr Iwerddon - 01:49:00
 17.  

  Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content