Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Pwyllgor Cynllunio 21 Rhagfyr 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Rhagfyr 2023

Pwyllgor Cynllunio 21.12.2023{"title":"Pwyllgor Cynllunio 21.12.2023","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/g6e_J5-NHLU/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/g6e_J5-NHLU?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Cynllunio 21.12.2023\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

 1. Ceisiadau gohiriedig o gyfarfod blaenorol y Pwyllgor a) Cod/Rhif: 0/51050 - Cais Ôl-weithredol i newid defnydd tir amaethyddol gynt yn lle i gadw peiriannau ac offer a chodi ffensys 2m o uchder a giatiau. Tir oddi ar Arglawdd Clwyd, Bae Cinmel, Conwy, LL18 5FL - 00:10:00
 2. a) Cod/Rhif: 0/49674 - Dymchwel yr estyniadau i Pwllycrochan House, adeilad Gwyddoniaeth a TG yr Ysgol Baratoi, Neuadd Ymgynnull a’r adeiladau allanol cysylltiedig a chodi 63 annedd newydd a darparu 31 rhandy yn Pwllycrochan House ynghyd â darparu man agored cyhoeddus ar y safle ac isadeiledd safle angenrheidiol . Ysgol Baratoi a Chyn-ysgol Rydal Penrhos, Pwllycrochan Avenue, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7BP - 00:13:00
 3. Cod/Rhif: 0/49675 - Dymchwel estyniadau i Pwllycrochan House ac adeilad Gwyddoniaeth a TG yr Ysgol Baratoi, Neuadd Ymgynnull a’r adeiladau allanol cysylltiedig a darparu 31 o randai yn Pwllycrochan House. Ysgol Baratoi a Chyn-ysgol Rydal Penrhos - 00:49:00
 4. Cod/Rhif: 0/51211 - Newid defnydd adeilad o A1 manwerthu gyda A3 caffi ychwanegol i adeilad o ddefnydd cymysg yn cynnwys cymysgedd o A1 (manwerthu), A3 (bwyd a diod) ac/neu D2 (hamdden dan do) (ail gyflwyniad). 61 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NW - 01:03:00
 5. Cod/Rhif: 0/51183 - Adeiladu cyfleuster dan do ychwanegol ac ymestyn uned gaeedig giboniaid yn ochr ogleddol y cyfleuster presennol. Y Sw Fynydd Gymreig, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn - 01:35:00
 6. Cod/Rhif: 0/51194 - Cyn-ganolfan gymunedol; newid defnydd yn eiddo preswyl. Cowlyd House, Cowlyd Terrace, Penmaenan, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6RA - 01:37:00
 7. Cod/Rhif: 0/51256 - Arddangos 1 arwydd ffasgia heb ei oleuo. Uned 1, Parc Menter Tre Morfa, Parc Cae'r Seion, Conwy, LL32 8FB - 01:39:00
 8. Cod/Rhif: 0/51257 - Drilio 3 twll turio arfaethedig ar gyfer profi synwyryddion geoffisegol ynghyd â chodi adeilad i’w ddefnyddio gan staff a newidiadau cysylltiedig i drefniadau parcio ar y safle, a datblygiad cysylltiedig arall, ac arwyddion arfaethedig. Uned 1, Parc Menter Tre Morfa, Parc Cae'r Seion, Conwy, LL32 8FB - 01:41:00
 9. Cod/Rhif: 0/51261 - Ail-leoli un piler cyflenwi trydan sy’n darparu pŵer i bwyntiau gwefru cerbydau trydan. Aberconwy Resort and Spa, Meirion Drive, Conwy - 01:43:00
 10.  

  Cliciwch yma am raglen a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content