Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Pwyllgor Cynllunio 10 Ebrill 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2024

Pwyllgor Cynllunio 10.04.2024{"title":"Pwyllgor Cynllunio 10.04.2024","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/6VbndGfCq14/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/6VbndGfCq14?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Cynllunio 10.04.2024\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Cod Rhif: 0/49452 - Dymchwel annedd bresennol a chodi naw o anheddau newydd ynghyd â chreu mynedfa a llwybr troed newydd. Glynton, Ffordd Top Llan, Glan Conwy, Bae Colwyn, Conwy, LL28 5NP - 00:05:00
  2. Cod Rhif: 0/51400 - Amrywio amod rhif 4 (oriau agor) caniatâd cynllunio 0/39438 (Newid defnydd cyn-bencadlys y Geidiaid i fod yn gampfa focsio a darparu gofodau parcio o flaen yr adeilad a gosod gwydr cymylog yn y ffenestri llawr cyntaf) er mwyn ymestyn yr oriau busnes i fod ar agor o 8am ddydd Llun i ddydd Sadwrn. 9 Pendorlan Avenue, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8EA - 00:10:00
  3.  

    Cliciwch yma am raglen a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content