Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwyllgor Craffu: Addysg a Sgiliau 6 Mehefin 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2023

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Sgiliau (6.6.23){"title":"Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Sgiliau (6.6.23)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/-OHDu2ePONw/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/-OHDu2ePONw?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Sgiliau (6.6.23)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Cofnodion y Fforwm Cyllideb Ysgolion - 00:10:00
  2. Cwestiynau i'r Aelodau Cabinet - 00:10:00
  3. Adolygu Rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol - 00:11:00
  4. Ystyried adroddiadau gan Bennaeth y Gwasanaethau Addysg ar y materion a ganlyn: i) Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Conwy ii) (Tudalennau 60 - 64) - 00:11:00
  5. Ystyried adroddiadau gan Bennaeth y Gwasanaethau Addysg ar y materion a ganlyn: ii) Ymgynghoriad ar y cynnig i uno Ysgol Babanod Mochdre ac Ysgol Cystennin (Tudalennau 65 - 77) - 00:12:00
  6.  

    Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content