Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwyllgor Craffu: Addysg a Sgiliau 16 Ionawr 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2024

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Sgiliau (16.1.24){"title":"Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Sgiliau (16.1.24)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/WbYAKZsC8TQ/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/WbYAKZsC8TQ?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Sgiliau (16.1.24)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Adolygu Rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol i) Adolygu Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Sgiliau ii) Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Cyfunol - 00:05:00
  2. Ystyried adroddiad gan Wasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru ar y mater canlynol: i) Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Effeithlonrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (GwE) - 00:10:00
  3. Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth Addysg ar y mater a ganlyn: i) Penderfyniad terfynol ar uno Ysgol Babanod Mochdre ac Ysgol Cystennin ac adolygiad amddiffyn wrth bontio - 01:35:00
  4.  

    Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content