Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Craffu: Cyllid ac Adnoddau 5 Mehefin 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2023

Finance & Resources Overview and Scrutiny Committee (5.6.23){"title":"Finance \u0026 Resources Overview and Scrutiny Committee (5.6.23)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/xGunuw4rEOo/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/xGunuw4rEOo?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Finance \u0026amp; Resources Overview and Scrutiny Committee (5.6.23)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

 1. Ymddiheuriadau am absenoldeb - 00:02:00
 2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol - 00:02:00
 3. Materion Brys - 00:03:00
 4. Cwestiynau i'r Aelodau Cabinet - 00:03:00
 5. Adolygu Rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol - Adolygu Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (Tudalennau 4 - 13) ii) Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Cyfunol (Tudalennau 14 - 50) - 00:04:00
 6. Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth Addysg ar y mater a ganlyn: i) Cais am Fenthyciad gan Ysgol Cynfran (Tudalennau 51 - 62) - 00:09:00
 7. Ystyried adroddiad gan y Prif Weithredwr ar y mater a ganlyn: i) Cynigion mesur perfformiad Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2023-2024 (Tudalennau 63 - 90) - 01:09:00
 8. Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Archwilio a Chaffael ar y mater canlynol: i) Strategaeth Gaffael Gorfforaethol (Tudalennau 91 - 117) - 01:38:00
 9.  

  Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content