Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Craffu: Cyllid ac Adnoddau 13 Mai 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2024

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (13.5.24){"title":"Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (13.5.24)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/2aacy2mXw-8/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/2aacy2mXw-8?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (13.5.24)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Cwestiwn i'r Arweinydd gan y Cynghorydd Cheryl Carlisle - 00:08:00
  2. Adolygu'r Rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol i) Adolygu Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (Tudalennau 17 - 26) - 00:13:00
  3. Adolygu'r Rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol: ii) Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Cyfunol (Tudalennau 27 - 61) - 00:16:00
  4. Ystyried adroddiadau gan y Pennaeth Pobl a Pherfformiad ar y materion a ganlyn: i) Rhaglen Pobl a Pherfformiad - Adroddiad Terfynu’r Rhaglen (Tudalennau 62 - 71) - 00:21:00
  5. Ystyried adroddiadau gan y Pennaeth Pobl a Pherfformiad ar y materion a ganlyn: ii) Strategaeth Gyfathrebu – 2024-2026 (Tudalennau 72 - 107) - 00:33:00
  6. Ystyried adroddiadau gan y Pennaeth Pobl a Pherfformiad ar y materion a ganlyn: iii) Adolygu’r Polisi Cwynion Corfforaethol (Tudalennau 108 - 130) - 01:19:00
  7. Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Economi a Diwylliant ar y mater a ganlyn: i) Y wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniadau ac allbynnau’r prosiectau dan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU (Tudalennau 131 - 154) - 02:13:00
  8.  

    Cliciwch yma am raglen a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content