Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Craffu: Cyllid ac Adnoddau 23 Ionawr 2024


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2024

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (Cyfarfod Arbennig) 23.01.24{"title":"Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (Cyfarfod Arbennig) 23.01.24","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/TrXiDGSynYY/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/TrXiDGSynYY?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 referrerpolicy=\u0022strict-origin-when-cross-origin\u0022 allowfullscreen title=\u0022Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (Cyfarfod Arbennig) 23.01.24\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Pobl a Pherfformiad ar y mater canlynol: i) Diwygiad i Bolisi Diswyddo ac Ailstrwythuro Corfforaethol - 00:05:00
  2. Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Economi a Diwylliant ar y mater a ganlyn: i) Canolfan Hamdden Y Morfa, Bae Cinmel - Ymestyn y Brydles - 00:34:00
  3.  

    Cliciwch yma am raglen a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content