Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwyllgor Safonau 7 Medi 2023


Summary (optional)
start content

Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Medi 2023

Standards Committee (7.9.23){"title":"Standards Committee (7.9.23)","author_name":"Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council","author_url":"https://www.youtube.com/@ConwyWeb","type":"video","height":113,"width":200,"version":"1.0","provider_name":"YouTube","provider_url":"https://www.youtube.com/","thumbnail_height":360,"thumbnail_width":480,"thumbnail_url":"https://i.ytimg.com/vi/tW4-w--Q4TI/hqdefault.jpg","html":"\u003ciframe width=\u0022200\u0022 height=\u0022113\u0022 src=\u0022https://www.youtube.com/embed/tW4-w--Q4TI?feature=oembed\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allow=\u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\u0022 allowfullscreen title=\u0022Standards Committee (7.9.23)\u0022\u003e\u003c/iframe\u003e"}

Llinell Amser

  1. Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - 00:13:00
  2. Canfyddiadau’r Ombwdsmon - 00:29:00
  3. Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgor Safonau 2022/2023 - 00:49:00
  4. Adborth o Bresenoldeb Aelodau Annibynnol mewn Cyfarfodydd (diweddariad llafar) - 00:57:00
  5. Bydd newidiadau i Gofrestr Buddiannau’r Aelodau’n cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Safonau i’w harchwilio - 01:08:00
  6. Bydd y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor Safonau i'w harchwilio - 01:09:00
  7. Eitem eithriedig: Deddf Llywodraeth Leol 1972, Adran 100A ac Atodlen 12A (Hawl i Wybodaeth) - 01:09:00
  8.  

    Cliciwch yma am agenda a chofnodion y cyfarfod hwn.

end content