Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Dweud eich dweud Creu Conwy – Creu Sbardun, Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy 2021 – 2026

Creu Conwy – Creu Sbardun, Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy 2021 – 2026


Summary (optional)
Dweud eich barn ar y Strategaeth Ddiwylliannol drafft newydd i Gyngor Conwy
start content

Mae diwylliant yn ganolog i bopeth a wnawn yma yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Wrth i ni ddod allan o bandemig Covid-19 credwn mai diwylliant ddylai fod yn gyrru ein hadferiad economaidd a chymdeithasol.

Rydym wedi bod yn gweithio ar ein Strategaeth Ddiwylliannol newydd a fydd yn cyflawni ein blaenoriaeth lle mae Conwy yn Sir lle mae diwylliant, treftadaeth a’r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Rydym yn falch iawn o gael rhannu ein strategaeth drafft ac rydym eisiau i chi fod yn rhan o’r gwaith o’i ddatblygu.

Mae’r syniadau yn y strategaeth yn deillio o sgyrsiau a gynhaliwyd gyda sefydliadau ac unigolion ar draws y rhanbarth dros y ddwy flynedd diwethaf, ond eto mae’n dal i barhau i fod yn waith ar y gweill.

Rŵan ydi eich tro chi; helpwch ni i lunio’r cynllun gweithredu ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Rydym yn ymgynghori ar y strategaeth ar yr un pryd â’n cynnig partneriaeth am Ddinas Diwylliant Y DU 2025, sydd yn gyfle cyffrous i gyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer diwylliant yng Nghonwy.

Rydym yn hapus i ddarparu'r ddogfen hon mewn print bras, sain a braille.

Cysylltwch â:

E-bost: diwylliant.culture@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 576139

Gall cwsmeriaid gydag amhariad ar y clyw neu leferydd gysylltu ag unrhyw wasanaeth y Cyngor drwy ddeialu 18001 cyn y rhif sydd ei angen arnyn nhw.

end content