Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Dweud eich dweud Helpwch ni i lunio'r dyfodol ac ymuno â'r sgwrs

Helpwch ni i lunio'r dyfodol ac ymuno â'r sgwrs


Summary (optional)
Cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiadau ar-lein neu llenwch ein holiadur isod i ddweud eich dweud am ddyfodol Conwy.
start content

 

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein – hoffem i chi ymuno â ni a’n helpu i lunio ein blaenoriaethau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Beth ddylem ni ganolbwyntio arno?  Beth sy’n bwysig i chi a sut gallech chi helpu?

 


Rydym yn cynnal 8 sesiwn ddechrau’r hydref i helpu i ddatblygu ein blaenoriaethau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.  


Ym mhob sesiwn 2 awr, byddwn yn:

  • Ailedrych ar beth ddwedoch chi wrthym ni’r tro diwethaf – byddwn yn anfon y wybodaeth hon atoch o flaen llaw
  • Gofyn i chi beth sydd wedi newid a gofyn am eich profiadau
  • Gofyn i chi beth sydd angen gwella 


Hefyd, ar gyfer pob sesiwn, bydd:

  • cyfleoedd i siarad mewn grwpiau llai
  • cyfle i gymryd rhan yn y Gymraeg neu’r Saesneg


Gallwch gadw lle mewn un neu fwy o sesiynau trwy glicio ar y botymau ‘archebu lle nawr ar gyfer’ isod:

ThemaDyddiadAmser
Tai 6 Medi 2021 2.00pm - 4.00pm
Addysg 13 Medi 2021 4.00pm - 6.00pm
Economi 14 Medi 2021 11.30am - 1.30pm
Diwylliant 17 Medi 2021 9.30am - 11.30am
Yr Amgylchedd 29 Medi 2021 2.00pm - 4.00pm
Teimlo'n ddiogel 1 Hydref 2021 2.00pm - 4.00pm
Iach ac Egnïol 4 Hydref 2021 2.00pm - 4.00pm
Llais 7 Hydref 2021 2.00pm - 4.00pm

 

Peidiwch â gwastraffu eich lle! 

Os oes angen i chi ganslo eich lle, gallwch gyfrannu o hyd trwy lenwi ein harolwg ar-lein neu gofynnwch am gopi yn unrhyw un o lyfrgelloedd Conwy rhwng 6 Medi ac 18 Hydref 2021

Gwybodaeth Gefnogi - Manylion pob thema (Microsoft Word, 1,832KB)

end content