Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Cysylltwch â ni - Ceisiadau am Swyddi

Cysylltwch â ni - Ceisiadau am Swyddi


Summary (optional)
Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich ffurflen gais , cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.
start content

Gwybodaeth Cyswllt

Os oes gennych nam ar eich clyw neu nam iaith gallwch gysylltu â ni o'ch ffôn testun drwy ddeialu 18001 cyn 01492 576129. Gallwch hefyd lawrlwytho'r Ap NGT (New Generation Text) am ddim ar eich ffôn symudol neu ddyfais arall. Bydd Gweithredwr BT yn gweithredu fel canolwr, gan drosglwyddo’r alwad rhyngoch chi a’n swyddog. Nid oes cost ychwanegol i’r gwasanaeth hwn.

Logo Cyflogwr Hyderys o Ran Anabledd
end content