Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfle cyfartal


Summary (optional)
Wrth fynd ati i hyrwyddo Cyfle Cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned.
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, ac rydym yn gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sydd yn diwallu’r meini prawf (lleiafswm) hanfodol fel y nodir yn y Manyleb Y Person (meini prawf wedi’i nodi â “H”).

Rydym yn rhoi'r opsiwn i bobl anabl wneud cais am swydd mewn gwahanol fformatau. Cysylltwch â’r Tîm Adnoddau Dynol ar 01492 576129 am wybodaeth bellach.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu nam iaith gallwch gysylltu â ni o'ch ffôn testun drwy ddeialu 18001 cyn 01492 576129. Gallwch hefyd lawrlwytho'r Ap NGT (New Generation Text) am ddim ar eich ffôn symudol neu ddyfais arall. Bydd Gweithredwr BT yn gweithredu fel canolwr, gan drosglwyddo’r alwad rhyngoch chi a’n swyddog.   Nid oes cost ychwanegol i’r gwasanaeth hwn.

Bydd y Cyngor yn darparu cyfleusterau gwaith addas ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr gydag anabledd.

Logo Cyflogwr Hyderys o Ran Anabledd
end content