Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Help i ddechrau gweithio Ydych chi'n ddi-waith ac yn chwilio am yrfa werth chweil sy'n llawn amrywiaeth?

Ydych chi'n ddi-waith ac yn chwilio am yrfa werth chweil sy'n llawn amrywiaeth?


Summary (optional)
start content

Dewch i ddysgu sut allai eich sgiliau a’ch talentau chi fod yn ddelfrydol ar gyfer gyrfa ym maes gofal cymdeithasol drwy ymuno â ni ar y cwrs deuddydd “Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol”:

  • Dysgwch am y swyddi gwahanol ym maes gofal cymdeithasol i oedolion
  • Dysgwch am y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i weithio ym maes gofal cymdeithasol
  • Gwrandewch ar staff Gofal Cymdeithasol yng Nghonwy’n sôn am eu swyddi a’r gwahaniaeth y maent yn ei wneud ym mywydau pobl bob dydd

 


Dyddiad y digwyddiad:

Dydd Llun 15 a Dydd Mawrth 16 Tachwedd


Cofrestrwch eich diddordeb yn awr

Ar ôl cofrestru, bydd ymgynghorydd Canolfan Gyflogaeth Conwy yn cysylltu â chi i egluro’r camau nesaf.

Cynhelir y digwyddiad hwn ar Zoom tan y bydd yn ddiogel cwrdd wyneb yn wyneb eto - Gellir darparu dyfeisiadau Chromebook a donglau wifi

Sylwer mae hwn yn ddigwyddiad am ddau hanner diwrnod felly mae’n bwysig eich bod yn gallu mynychu’r ddau ddyddiad.

Byddwch yn derbyn tystysgrifau ar gyfer y modiwlau y byddwch yn eu cwblhau yn ystod y cwrs a fydd yn eich helpu i chwilio am, a chael cyflogaeth yn y sector gofal cymdeithasol

 

end content